Ана вълева

Ана Вълева

“Възприемам себе си като изследовател на човешките преживявания, който с нестихващ интерес проучва и разглежда различните измерения на вътрешния свят и комплексността на отношенията между хората.

Любопитството ми към човешката природа ме тласна да завърша Психология, а след това специализирах е в областта на „Управлението на образованието за възрастни“, преминавайки също така и през обучения по Психоанализа и Когнитивно поведенческа терапия.

Започнах професионалния си път в областта на образованието и развитието през 2004г. и близо 10 години бях фасилитатор на обучения за развитие на умения за лична и професионална ефективност. Като треньор и консултант за организации в едни от най-динамичните браншове (IT, реклама, финанси, фармация) разработвах и провеждах обучения за умения за лидерство и мениджмънт, коучинг, управление на представянето, както и за личностни умения, комуникация и презентиране, лична ефективност и самоуправление.

През 2009г се запознах със системата за дизайн на човека и посветих енергията си първо на изучаването, а по-късно и на представянето й в България. Като професионален human design анализатор и преподавател, работех с хора, търсещи промяна и себеосъществяване, както и с двойки, стремящи се към по-пълноценни и автентични взаимоотношения. Срещайки се с историите и предизвикателствата на много връзки, все по-актуални за мен ставаха въпросите, свързани с терапията на двойки. От 2013г. се впуснах да изучавам съвременните подходи в областта като метода „Готман“, психобиологичния подход, Relational Life Therapy и други перспективи, поднасяни от експертите в сферата на отношенията.”

www.anavaleva.com

От какво е направено щастието?

В природата на човеците е да търсят щастието. Рано или късно всеки поема да го дири – по широкия бял свят, в любовта, в работата, в себепознанието или духовните практики.

Какво е щастието за теб?

Ще успееш ли да познаеш щастието си, ако го срещнеш по пътя? Или сте се разминавали десетки хиляди пъти без да се поздравите, без да се заговорите? Без да се сприятелите? Може би дълго след това, поглеждайки назад, си спомняш срещата със Щастието и със закъснение го разпознаваш, но вече е отминало.

Какво би било ако имаше ясна визия как изглежда то и можехте да бъдете приятели до живот? 

В тази лекция:

  • Ще поразмишляваме какво оформя преживяването, че сме щастливи.
  • Ще надникнем „под капака“, за да узнаем как състоянието на мозъка ни физически влияе на усещането ни за добруване и благополучие.
  • Ще обърнем внимание на тялото като хранилище на щастието в самите нас и инструмент за свързване с него.
  • Ще се вгледаме в това къде отива вниманието ни и дали обектива, през който улавяме света ни позволява да запечатаме щастливите мигове.
  • Ще проучим какви са правилата, с които определяме кога може да бъдем щастливи и до каква степен.

Ще изследваме как конструираме преживяванията си и как бихме могли съзнателно да бъдем автори на собствената си история.