Анастасия Димитрова

Снимка: Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Анастасия Димитрова

Анастасия Димитрова e водеща на тренингите ‘Скоростно четене’ и ‘Суперпамет – мнемоника’. Тя е абсолютно сигурна, че паметта на всеки здрав човек има неограничени възможности, а способностите му за четене са много повече от това, което сме научили в училище. Всичко е въпрос на мотивация и методика. Интелектуалната работа, като четене, учене, запомняне е едно огромно удоволствие, съпроводено от лекота и забавление, а не мъчително задължение.

Ключът е в свободата да вървим напред, да търсим по-ефективните начини, да премахнем наложените ограниченията и да не се страхуваме да грешим.

https://zenom.pro/

Мозък и емоции

На срещата ще говорим за мозъка и емоциите в светлината на ученето и четенето. Няма четене и запаметяване без внимание и няма внимание без емоции. Емоциите като «инструмент» за запаметяване.