Д-р Антонина Кардашева

Д-р Антонина Кардашева

Д-р Антонина Кардашева е Доктор на психологическите науки, сертифициран управленски консултант /СМС/, дипломиран психолог и психотерапевт, и дипломиран лайф и екзекютив коуч – PCD/NMC.

Основател и Изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност

Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd

Национален координатор за България към Международното общество по Емоционална интелигентност, Ню Йорк, Сащ (ISEI, http://www.emotionalintelligencesociety.org/boards-committees/)

Хоноруван преподавател в Нов Български Университет, София, България

Член на УС и комисия по обучение и сертифициране към БАУКО.

В професионалната си практика, Д-р Кардашева работи като HR консултант по стратегическо управление, треньор по групово-динамичен тренинг и меки умения, организационно поведение и управление на лични емоционални инвестиции.

Като изследовател, тя стандартизира, верифицира и адаптира за България метода за Емоционалната интелигентност като личностна черта (TEIQue) и е една от световните изследователи в тази област (http://www.psychometriclab.com/Home/Default/13.)

Д-р Антонина Кардашева е автор на учебни пособия и няколко монографии, между които: “Психология за родители” – две издания и “За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите”.

Д-р Кардашева работи и има публикувани статии и научни доклади в областта на бизнес консултирането, психология на детското развитие и девиантното поведение, психодиагностика на личността, семейна психотерапия и консултиране, Емоционална интелигентност.

Тъмната страна на емоционалната интелигентност

Мълчим, понякога, и чрез мълчанието си показваме един от аспектите на емоционалнита си интелигетност – сянката й! Чрез тъмния воал на мълчанието искаме да докоснем другия, за да осъзнае той и възприеме нашата гледна точка, да се подчини и се съгласи!

Продължаваме да затъмняваме светлината на емоциите му като използваме страха, за да го предупредим, че сме по-силни от него! В тъмнината на заблудата му се опитваме да видоизменим истината, като разменяме сляпо доверие с корист и манипулация!

Тъмно, и чрез тъмнината замъгляваме щастието и размиваме радостта на хората! И всичко това – само защото можем умело да възприемаме, разбираме и регулираме емоциите на другите и използваме емоционалната си интелигентност за надмощие и привидна любезност.

Емоционалната интелигентност не е нито положителна, нито отрицателна, но може да улесни междуличностното поведение за постигане на конкретни цели!