Даниел Киряков

Даниел Киряков

Даниел Киряков е мениджър „Комуникации“ на Американска търговска камара в България, която наброява 350 компании-членове. Той е експерт по комуникации и корпоративна социална отговорност с над 14 г. опит в сферите на корпоративните, публични и кризисни комуникации и връзките с институции, който е натрупал в сектор „Енергетика“ (компаниите-собственици на ТЕЦ „Марица-изток 3“ – Enel и ContourGlobal), в минната индустрия (Българска минно-геоложка камара), както и в AmCham. Даниел е съосновател на Център за анализи и кризисни комуникации (ЦАКК). Член е на БДВО и EACD (European Association of Communication Directors), председател е на Комисията по професионална етика към БДВО.

Наръчник по оцеляване в корпорация - комуникационната перспектива