Елица Великова

Елица Великова

Елица е преподавател по Експресивна Арт терапия в НБУ, София и директор на Институт за терапия и експресивни изкуства – София. Има магистърска степен по Експресивна арт терапия от European Graduate School, Саас – ФеШвейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK. Работи като терапевт с деца, възрастни и групи от 2004г. както в България, така и в други страни по света.

 

Unio Mystica - среща на полярности

Анимус, Анима

Вътрешен мъж, вътрешна жена

  • Кои са тези същности в нас?
  • Как си съжителстват в тялото и психиката ни?
  • Как влияят на нашите връзки, изборите ни в живота, начина ни на изразяване в света?

Какво ще правим?

Чрез методите на арт терапията ще изследваме тези две полярности в нас и ще намерим начин да ги опознаем и интегрираме. Ще правим кратки визуализации, арттерапевтични упражнения, писане, споделяне и активни методи за самоосъзнаване през тялото.

Какво постигаме?

Когато тези два аспекта на мъжката и женската енергията намерят баланс вътре в нас, се достига до реално подобряване на личните ни взаимоотношения, както и до по-голяма яснота при взимането на решения.

Творческите методи ни водят към осъзнаване, събуждат вътрешни ресурси, работят с тялото и -разбира се- ни зареждат със забавление!

Заповядайте на това мистично свързване на Ин и Ян.