Георги Пенев

Георги Пенев

Сенсей Георги Пенев (Жоро Брадата) понастоящем е IV дан Айкикай и води редовни тренировки в Тендокан доджо.

Роден е на 11.01.1949 г. в гр. София. Завършил е математика в СУ „Св. Кл. Охридски”. В условията на крайно ограничаващия комуниститически режим започва да се занимава с бойни изкуства през 1980 г. Учи се сам от книгите, които намира за Карате и Айкидо, въпреки липсата на информация и възможности за достъп до историята и световните майстори. Вниква във философията на тези изкуства и тя става основа и смисъл на цялото му понататъшно развитие.

След учредяването на КИБИ „Хан Аспарух” е председател на секция айкидо, която постепенно се разраства, за да достигне през 1989 г. над 150 практикуващи. Работи всеотдайно и посвещава цялата си енергия за повишаване на техническото майсторство и духовното израстване на занимаващите се с това извисено в морално отношение бойно изкуство. В периода 1988-89 г. е председател на Стилова комисия Айкидо за България в рамките на инициативния комитет за създаване на федерация по източни бойни изкуства.

Включва се в ИНБИ през 2006 г. с преподаване на айкидо, а по късно през 2015 стартира група по Багуа-джан с меч. И до момента изучава и практикува НЛП, knowledge building, гностични символни системи.

Развитие чрез трансформация

Основните идеи ще бъдат развити в съгласие с Интегрален Подход за Развитие чрез Трансформация, практикуван в ЛАБОРАТОРИЯ ЗА РАЗВИТИЕ INBIwww.inbi.bg.

Целта на лекцията е да зададе дълбочина във възприемането на Развитието  и да спомогне за разкриването на идейната и практическа основа за постигането му чрез Трансформация, обединяване на различни  подходи в МЕТОД – цялостна система, гарантираща постигането на съответните резултати при правилното и следване и практикуване.

Изложението на темата  ще бъде съсредоточено върху условията да се освободим от популярното възприемане на Развитието и постигането на възможност за вглеждане в неговата същност. Същността му се про-явява, про-карва като Път и ни докосва, призовавайки ни да преодолеем,  изпитаме и преживеем този Път като същностна трансформация. Това ще ни даде задълбочено разбиране за хармонична и адекватна работа с „Външното”, „Проявеното”

МЕТОДЪТ, като активен Път на трансформация, култивира развитие и постигане на Хармонична Цялостност на индивида и възможност за насоки за човечеството!