Гергана Маркова

Гергана Маркова

Гергана Маркова е консултант Развитие на хората и организациите и обучител с 26 годишен опит. Тя помага на мениджърските екипи на средните и големи организации да изградят умения за непобедимо лидерство и висока ефективност.

Изучавала е различни системи за лидерство и личностно развитие, включително развитие на мисленето при известни автори и консултанти. Професионален обучител и сертифициран коуч.

Голяма част от над 20-те хиляди часа проведени обучения са насочени към това да повишават ефективността на хората в бизнес компаниите, да изграждат подход за развитието и задържането на топ-талантите в организациите и да подобряват взаимодействието на компаниите с техни контрагенти и партньори.

е:>gergana@likora.com
u:>www.likora.com

 

Как да развиваме жилавостта си и да се справяме със ситуации на неизвестност и несигурност

Жилавост (RESILIENCE – Устойчивост/Гъвкавост): „Процесът, способността или резултатът от успешната адаптация въпреки предизвикателните обстоятелства.“

Жилавостта е свързана с вътрешна сила, компетентност, оптимизъм, гъвкавост и способност да се справяме ефективно, когато се сблъскаме с трудности, както и свеждане до минимум на въздействието на стресови събития в живота. Жилавостта е и повишаване на защитните фактори, като оптимизъм, социална подкрепа и активно справяне, които увеличават способността на хората да се справят с предизвикателствата на живота.

Кои са ефективните и неефективни начини за справяне със ситуации на неизвестност и несигурност? Как да повишим жилавостта си? Каква е ролята на личните ни ценности за това.