Гергана Маркова

Гергана Маркова

Гергана Маркова е водещ на обучението в Марков колеж, чиито основател е нейният баща. Гергана е и управител и консултант ефективно лидерство в ЛИКОРА ООД, а обученията са нейната страст. Изучавала е различни системи за лидерство и личностно развитие, включително развитие на мисленето при известни автори и консултанти. Професионален обучител и сертифициран коуч. Вече с 23 г. опит и повече от 17 000 часа в обучения, тя е показала на стотици хора как да открият и развиват себе си, да управляват екипите си, да вдъхновяват за каузите си и в същото време да бъдат щастливи.

Постигане на лекота чрез автентичност

24 - 24 октомври 2020

  • Автентичност – защо и как.
  • Уязвимостта като сила;
  • Успех и щастие на работното място.

Изграждане на увереност във време на промени

27 юни 2020

Промяната е единственото константно нещо в нашия живот. Тя е свързана с нашето израстване, опознаване и с нови възможности. Промените в нашия живот могат да идват от нас или отвън. И в двата случая, това е процес, наситен с емоции, решения, избори и действия. А едно от големите предизвикателства при промени е нашата лична увереност.

Какви са видовете промени в живота и как се управляват? Какви са 5-те етапа, през които преминаваме по време на промени и как да ги управляваме? Двата типа хора при промени и кой от двата типа си ти? Как да изграждаме увереност при промени?

Промяната е единственото константно нещо в нашия живот. Тя е свързана с нашето израстване, опознаване и с нови възможности. Промените в нашия живот могат да идват от нас или отвън. И в двата случая, това е процес, наситен с емоции, решения, избори и действия. А едно от големите предизвикателства при промени е нашата лична увереност.

Какви са видовете промени в живота и как се управляват? Какви са 5-те етапа, през които преминаваме по време на промени и как да ги управляваме? Двата типа хора при промени и кой от двата типа си ти? Как да изграждаме увереност при промени?