Гергана Маркова

Гергана Маркова

Гергана Маркова е консултант Развитие на хората и организациите и обучител с 25 годишен опит. Тя помага на мениджърските екипи на средните и големи организации да изградят умения за непобедимо лидерство и висока ефективност.

Изучавала е различни системи за лидерство и личностно развитие, включително развитие на мисленето при известни автори и консултанти. Професионален обучител и сертифициран коуч.

Голяма част от над 19-те хиляди часа проведени обучения са насочени към това да повишават ефективността на хората в бизнес компаниите, да изграждат подход за развитието и задържането на топ-талантите в организациите и да подобряват взаимодействието на компаниите с техни контрагенти и партньори.

Промяна vs. Сигурност

Промяната е константно нещо в нашия живот. Едновременно с това, като човешки същества, ние имам вродена потребност от сигурност.

Промените в нашия живот могат да идват от нас или отвън. И в двата случая, това е процес, наситен с емоции, решения, избори и действия извън зоната ни на комфорт. А едно от големите предизвикателства при промени е усещането ни за сигурност.

Как е възможно да е толкова противоречива нашата природа и какво ни е дала, за да можем да живеем така? Всички ли успяваме (да правим промени, да се чувстваме сигурни и да бъдем щастливи)? Как да се справяме с несигурността по време на промени?