Гузал Тажибаева

Д-р Гузал Тажибаева

Един от най-опитните и успешни треньори в областта на лайф и бизнес коучинга. За своя повече от 15-годишен опит на работа с хора в групи и индивидуално,  развива професионалната си интуиция по отношение на човешките характери, техните силни и слаби страни, които са в основата на победите и пораженията.

Родом е от Узбекистан, където завършва медицина и работи като неотолог. През 1998  за първи път се запознава със суфистската медицина и от тогава насочва интереса си към задълбочено изучаване на „Канон на медицинската наука“ на Авицена и суфистки духовни и оздравителни практики.

Вдъхновена от срещата си с Мирзакарим Норбеков, през 2001 заминава за Москва, където води курсове за самовъзстановяване на човека, тренинги по личностен ръст и развитие на интуицията.

Основните направления в работата на Гузал Тажибаева обхващат следните теми:

    • оздравителна методика на М.С. Норбеков
    • създаване на персонален бренд, лидерство, стратегия на живота и работа с цели, емоционална компетентност, корекция на поведението, управление на конфликта, развитие на персонала.
    • мъжът и жената – търсене на своя човек, семейни отношения; духовни и материални основи за щастлив живот

.

Светлата и тъмната страна на лидерството

Вероятно сте чували и не веднъж, че «лидерство не се дава, лидерство се завоюва». И като всяка война, то е свързано с нападение и защита, разузнаване и умение да водиш разпит, създаване на саботаж в редовете на противника, печелене на съюзници на своя страна, конспирация и водене на тайни преговори.

Всеки лидер на етапа на битката за лидерство е малко или много разрушител. Поведението на младите, гладни и още не признати лидери корено се различава от това на вече признатите лидери, чиято позиция не се поставя под съмнение. На лекцията ние ще видим, по какво се различава поведението на лидера на различните етапи, от периода на завладяване на лидерската позиция, до  настъпване на «спокойните времена». Ще се запознаете с атрибутите на лидера и с начина как можете да ставате лидер в различни ситуации.

Тази лекция ще бъде полезна както за начинаещи лидери, така и за тези от вас, които искат да разберат  повече за природата на лидерството и да развият в себе си елементи на лидерското поведение.

Това ще ви помогне не само да промените характера си, но и да изградите активна жизнена позиция, да станете по-ефективни в различни сфери на вашия живот.