Гузал Тажибаева

Д-р Гузал Тажибаева

Екперт в областта на личностното развитие, ученичка на Мирзакарим Норбеков, треньор на Masters Club. 20 години опит в провеждане на оздравителни семинари, тренинги по развитие на интуиция и лидерство, индивидуални консултации и коучинг.

В центъра на работа си с хората поставя цялостното развитие на личността, реализацията в личния и професионален живот, създаването на хармонични отношения. Успешно помага в преодоляването на ограничаващите програми, изграждането на умения за овладяване на емоциите, освобождаването от обиди и страхове, управлението на гнева и корекцията на чертите на характера. Постигане на висока ефективност и вътрешна удовлетвореност чрез разкриване на потенциала, заложен в самия човек.

www.guzaltajibaeva.com

Интуицията в живота и в бизнеса

Интуицията като спообност да видиш същността на нещата, като особен вид проницателност е известна от древността. Това е способността да получаваш знание от бъдещето, като избегеш логическите размишления. Това е особен дар, но в същото време е способност, заложена във всеки един от нас. И както всяка способност, тя се нуждае от тренировка, от развитие. Развивайки интуитивните си способности и използвайки ги в живота си, във вас се открива обратната страна на интуицията – способността да влияете на своето бъдеще, да формирате събития, да отстранявате препятствия от пътя си, да създавате благоприятни ситуации. Как да развиете приложна интуиция, интуиция, помогаща в живота и в бизнеса, на това е посветена днешната лекция.

С помощта на практическа тренировка с черно-бели карти, а също като използвате примера за избор на числа, ще можете да видите на практика как взимате решения, кои от тях са основани на логическия избор, а кои – на интуитивния. Това, което ще видите, е една съвсем малка част от система практики, които водят към разкриване на заложения във вас от природата потенциал.