Гузал Тажибаева

Д-р Гузал Тажибаева

Един от най-опитните и успешни треньори в областта на лайф и бизнес коучинга. За своя повече от 15-годишен опит на работа с хора в групи и индивидуално,  развива професионалната си интуиция по отношение на човешките характери, техните силни и слаби страни, които са в основата на победите и пораженията.

Родом е от Узбекистан, където завършва медицина и работи като неотолог. През 1998  за първи път се запознава със суфистската медицина и от тогава насочва интереса си към задълбочено изучаване на „Канон на медицинската наука“ на Авицена и суфистки духовни и оздравителни практики.

Вдъхновена от срещата си с Мирзакарим Норбеков, през 2001 заминава за Москва, където води курсове за самовъзстановяване на човека, тренинги по личностен ръст и развитие на интуицията.

Основните направления в работата на Гузал Тажибаева обхващат следните теми:

    • оздравителна методика на М.С. Норбеков
    • създаване на персонален бренд, лидерство, стратегия на живота и работа с цели, емоционална компетентност, корекция на поведението, управление на конфликта, развитие на персонала.
    • мъжът и жената – търсене на своя човек, семейни отношения; духовни и материални основи за щастлив живот

.

Как да се справим с чувството на срам и вина