Гузал Тажибаева

Д-р Гузал Тажибаева

Екперт в областта на личностното развитие и изграждане на кариера, ученичка на академик Мирзакарим Норбеков.

Лекар по образование и треньор по дух, винаги се е интересувала от техники за работа върху себе си, своя дух и живота си.  Последните 19 години се занимава с оздравителни курсове по методиката на Норбеков, тренинги, коучинг и консултиране.

В центъра на работата си в коучинга поставя цялостното развитие на личността, реализацията в личния и професионален живот, създаването на хармонични отношения. Като инструменти за постигане на тези резултати включва и работа с емоциите, управление на гнева, преодоляване на обиди и подтиснато недоволство, овладяването на страха, развитието на спокойна увереност и при потребност – лидерство и лидерско поведение.

В процеса на работа намира ограничаващите програми, работи над тяхното преодоляване, като добавя и корекция на поведението, която води до по-висока ефективност от действията и по-голяма удовлетвореност от живота.

Как да се справим с чувството на срам и вина

Чувството на вина и срамът са едни от най-разрушителните чувства по своето влияние както върху здравето, така и за реализацията ни в живота. Те са причината за комплекса за непълноценност, който пречи на естествеността в поведението и става преграда за свободното изразяване на себе си, на пълноценната комуникация с другите хора и на създаването на хармонична връзка.

Човекът с чувство за вина се държи отчуждено от обществото и по-трудно се самоизразява. На него му липсва лекота в общуването и дори, за да започне разговор, едно простичко „Здравей, как си ти днес?“ му коства усилие, за да преодолее бариерата между себе си и другия. Той може да се крие зад маски пред другите, но не може да избяга от самия себе си.

Повечето от нас още от детските години са усвоили, че за лоша постъпка следва наказание. Само че някои са били наказвани повече – за обикновени детски щуротии, за изцапани дрехи, за пясък, внесен от улицата вкъщи, за счупена чаша или разлято мляко. Наказанието означава болка – не е важно, дали физическа или друга, и страх  от отхвърляне, изолиране, унижение. И във вече порасналия човек в сходна ситуация се отключва очакване на наказание, дори когато вече няма кой да го накаже. То поражда самообвинения и агресия, насочени към самия себе, които пречат да живееш и да си щастлив, не ти позволяват да се чувстваш достоен.

На лекцията ще говорим за адекватното и невротичното чувство за вина, за срама и лъжливия срам, за техния произход и начините на преодоляване. Очаквайте и две практики, които ще ви помогнат в анализа и в трансформацията на тези състояния.