Институт INBI е организация, която в продължение на 30 години изследва природата на развитието на човека през призмата на знанията, натрупани от културите на различни цивилизации по време на съществуването им.

Дейността на организацията се основава върху принципи и закони, с които участниците се запознават в методологична форма. Това позволява пълноценно познаване на развитието на тялото и енергията чрез работата на съзнанието.

Методът има за задача да доведе практикуващите до алгоритъм на взаимодействие със себе си, при който процесът на усъвършенстване на човешката природа да стане необратим и безкраен.

За реализацията на тази задача, методът на INBI се базира върху пет взаимно зависими и взаимно допълващи се аспекта, които следва да бъдат интегрирани в единен модел на развитие:

Напълване: създаване на условия за преживяване на процесите в зададената по природа форма.

Пропорция (геометрия): създаване на условия за изменение и усъвършенстване на зададената по природа форма, чрез промяна на вътрешните връзки на тялото и енергията.

Ос: създаване на условия за пълна вътрешна синхронизация на връзките във вече изменената форма.

Ритъм: работа със свръх-съзнателни честоти.

Концентрация: развиване на съзнанието като инструмент за управление и трансформация на формата и процесите, протичащи в нея. Концентрацията лежи в основата на метода и се разглежда като фундаментално условие за реализиране на всички останали негови аспекти.

Обучението по метода на INBI се осъществява чрез следните форми:

 • семинари;
 • занятия в групи;
 • лагери;
 • майсторски класове;
 • лекции;
 • издаване на книги и учебни филми.

NUTRIQ – ХРАНЕНЕ НА БЪДЕЩЕТО е проект на институт INBI, насочен към правилно подхранване на тялото и съзнанието чрез високовибрационни продукти, чиято енергия и структура са устойчиви във времето или изобщо не подлежат на разрушаване.

В разработката на продуктите и обучението как да се взаимодейства с тях, проектът е опира върху три основни принципа:

 • разглеждането на тялото като кристал в течна форма;
 • разглеждането на плътната храна като преходен продукт с по-ниска честота, който понижава вибрацията на тялото;
 • разглеждането на мозъка като основната зона за подхранване.

По този начин, задачата на проекта е да изгради  алтернативен стил на хранене, който води до все по-малка зависимост от плътната (смъртна) храна и е основан върху взаимодействие с:

 • вкус (качествени течности и напитки);
 • енергетици (екстракти от корени, плодове и листа на специални растения);
 • кристали (есенции от различни кристали и минерали);
 • аромати.

Допълнителна информация за дейността на INBI може да бъде получена на: www.inbi.bg, а също на занятията и събитията в учебната зала на бул. ‘Черни връх” 47, ет. 5 (Бизнес център SIVEN , зад Лидъл).