ИНСАЙТ е семинар за всеки, който се интересува от себе си. Място, където се получават поредица от осъзнавания и прозрения за това как управляваме и участваме в живота си, за моделите, според които живеем. Тридневно пространство, в което изцяло можем да си позволим да се обърнем към себе си да изследваме как се ограничаваме и създаваме изкуствени граници за възможностите, които съществуват.

Как работи ИНСАЙТ? ИНСАЙТ е учене чрез преживяване. Адресирано е към цялостната човешка същност – физическа, емоционална, мисловна, духовна. Използват се разнообразни обучителни методи: кратки презентации, визуализации, дискусии, игри, НЛП.

Какво дава семинара?

 • Реална самооценка
 • Яснота за собствените възприятия, амбиции и проекции
 • Повече лична отговорност за всичко, което ви се случва
 • Отключване на личния потенциал
 • Повече самочувствие и енергия
 • Повече ентусиазъм и автомотивация
 • Ефективна комуникация и себеизразяване
 • Повече смелост да казвате истината и да я чувате
 • Подобрена способност да управлявате емоциите си (гняв, страх, съмнение) и ситуациите, в които попадате
 • Подобрени умения за решаване на проблеми и вземане на решения
 • Ясно чувство за цел и посока
 • Справяне с промените, стреса
 • Повече осъзнатост за произхода на гнева и управляването му

www.insightseminars-bg.org