Ирина Драголова психолог

Ирина Драголова

Ирина Драголова е магистър по психология, сертифициран от ISCA фасилитатор на Системни констелации, участник в първото за България обучение по Гещалттерапия. Като типичен представител на въздушната си зодия, често ветровете я пренасят в различни области на познанието и форми на работа – консултант и психотерапевт, преподавател и лектор, автор на семинара ‘Аз, жената’, водещ на групи, консултант на корпоративни компании, участник в арт-социални проекти, разказвач на истории. Любимата й роля е на ‘свързочник’ – свързва хора, места и събития. Личният успех за нея се състои най-вече в това човек да остане свързан със самия себе си, въпреки променящите се житейски обстоятелства. А също така да можем да говорим за големите и сериозни неща в живота с усмивка и шеговито намигване.

Идва ли краят на либералното възпитание?