Институт за терапия и експресивни изкуства – София

Институт за терапия и експресивни изкуства – София е пресечна точка за терапия и изкуство, за психология и творчество, за деца и големи, за идеи и практика. Основната цел на това пространство е да бъде територия на лечителен процес чрез творчество и осъзнаване, като предлага форми на себеизследване чрез арт терапия,  холистично консултиране, семейни констелации, енергийни и алтернативни методи. Предлага обучения, терапевтични групи, индивидуална работа, благотворителни и социални събития.

София, бул. Витоша 65

www.artstherapyinstitute.bg