Калин Георгиев

Калин Георгиев

Фестивал Свободата да бъдеш | XXII издание 13 април 2024 | Интер Експо Център

Каквото горе, такова и долу - за смисъла на противоположностите

Ще открехнем вратата на една голяма тема, която преживяваме всекидневно и ни съпътства до края на живота или поне до момента на оцелостяване.

Кое поражда противоположностите?

Какъв е техният смисъл?

Борба или обединение?

Какъв е пътят на интеграция?

Въпроси, които ще разгледаме през призмата на К.Г.Юнг, гещалтистката философия, Даоизма и терапевтичния опит.

Очаквайте и практически насоки как да работите със своите противоположности.

Калин Георгиев е психолог, гещалт терапевт, консултант и обучител по вътрешна устойчивост и ефективност. Сертифициран водещ на групи от Български институт по гещалттерапия. Създател на “Otpuskane.com – психично здраве и устойчивост”, с повече от 12 години опит в индивидуалното консултиране и терапия и повече от 10 години опит в провеждане на събития и водене на групи (пясъчна мандала, майндфулнес, телесна съзнателност, корпоративни обучения и други).

Свържете се с Калин

Споделете с приятели

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email