Калин Георгиев

Калин Георгиев психолог

Калин Георгиев е психолог, гещалт терапевт, консултант и обучител по вътрешна устойчивост и ефективност. Сертифициран водещ на групи от Български институт по гещалттерапия. Създател на “Otpuskane.com – психично здраве и устойчивост”, с повече от 12 години опит в индивидуалното консултиране и терапия и повече от 10 години опит в провеждане на събития и водене на групи (пясъчна мандала, майндфулнес, телесна съзнателност, корпоративни обучения и други).

Телесна съзнателност

Телесната съзнателност (somatic mindfulness) не е просто осъзнаване на тялото, а най-вече процес на трансформация – на преживяванията в покой.

  • Какви принципи стоят зад тази съзнателност?
  • Как да я интегрираме в ежедневието си?
  • В кои ситуации не се получава желаната промяна?

Това са част от въпросите, на които ще дадем отговор – интерактивно и преживелищно.