Калин Георгиев психолог

Калин Георгиев

Калин Георгиев е психолог, гещалттерапевт, консултант и обучител по вътрешна устойчивост и ефективност. Сертифициран водещ на групи от Български институт по гещалттерапия. Създател на Otpuskane.com, с 10 години опит в индивидуалното консултиране и терапия и 7 години опит в провеждане на събития и водене на групи (пясъчна мандала, майндфулнес, телесна осъзнатост, корпоративни обучения и други).

0 8888 09 170
info@otpuskane.com
http://www.otpuskane.com/

Вътрешна устойчивост - от оцеляване към благополучие

Удряме се, падаме, ставаме… Да ви е познато? В живота си се срещаме с предизивкателства, които имат силата да ни сломят и съкрушат. Защо, обаче, някои хора не просто оцеляват, а продължават още по-успешно напред? Има ли тайна рецепта как да станем по-устойчиви или както казва Ницше “Това, което не ме убива, ме прави по-силен”?

Това са част от въпросите, върху които ще хвърлим поне малко светлина. В допълнение ще разгледаме темата за вътрешната устойчивост от гледна точка на гещалттерапията и гещалтистката философия за живота.

Не на последно място се пригответе за демонстрации, практически упражнения, насоки и моята история – Какво ми помага да съм устойчив и балансиран?