%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0

Калинка Стайкова

Калинка Стайкова е завършила икономика като висше образование и аспирантура по управление на човешките ресурси.

Управител и собственик на търговска фирма в областта на полигрaфията и в същото време Рейки мастер от традиционната система Усуи Шики Риохо и член на Международния Рейки Алианс, тя е пример за възможността за успешно съчетаване на духовните практики с бизнес кариера.

За сълзите, пролети от сбъднати мечти

  • Защо можем да „програмираме“ бъдещи събития и в кои случаи наистина го правим;
  • Как и защо живеем само отделни сегменти от текущата реалност, без да го разбираме, какво в нас го програмира;
  • Как и защо често прехвърляме в бъдещето това, от което всъщност искаме да се освободим.
  • Струва ли си наистина да получим утре това, за което мечтаем днес… Има ли „цена“, която плащаме?
  • Има ли как да осигурим за нашето „утре“ повече щастливи моменти?