Д-р Кирил Калев

Д-р Кирил Калев е професионален бизнес - коуч и ментор за личностно развитие.  Завършва инженерни науки и докторат в Германия, преминава различни обучения за бизнес-развитие и коучинг в България, Австрия, Великобритания и САЩ .От 2012  г. е сертифициран бизнес коуч от ERICKSON coaching international, експерт по мотивация и прилагането на „Мотивационен профил на Рийс“ в практиката. Професионалният, над 30 години опит, е в сферата на създаването и управлението на електронни медии, корпоративните комуникации, личностното развитие. Персонален коуч на изпълнителни директори и ръководители в ключови български и международни компании.

В периода 2014-2017 е председател на АЙ СИ ЕФ България - българският клон на най-голямата световна професионална организация на коучинга - ICF (International Coach Federation).

www.kalev.bg

Да бъдеш наясно със себе си - коучинг за мотивация, изграждане на самочувствие и авторитет 

"От дългогодишната си практика на ръководител и персонален коуч съм стигнал до извода, че постигането на кариерни цели и лична удовлетвореност в живота ни е пряко свързано с това, което истински желаем, ценим и обичаме. Доколко сме готови да го споделим със себе си,  да го осъзнаем и как коучинга подпомага този процес?"