Институт Либера

Институт Либера

Институт Либера е единствената професионална организация в страната, която използва ритъма и изразните средства на ударните инструменти за терапия, образование, обучение и тийм билдинг. Има проведени над 800 обществени, терапевтични, образователни и корпоративни сесии, в които са участвали повече от 20 000 души.

Използвайки изразните средства на изкуствата музика, театър, танц и изобразително изкуство Институт ЛИБЕРА развива дейността си в следните три направлeния:

Програми и услуги за корпоративни клиенти
Програми и услуги за индивидуални клиенти
Социални проекти и партньорства с обществени организации

Контакти
0889 271 470 ; 02 441 4804 libera@libera-institute.com

www.libera-institute.com

Rhythm in the Office - новата програма на Институт Либера