Мадлен Алгафари е психолог, психотерапевт, писател, режисьор. Завършила е психология в СУ ‘Св. Климент Охридски’ и следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия. Член на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, член на съюза на учените в България, член на Европейската асоциация по психотелесна терапия, член на Българска Асоциация по Психотерапия. Мадлен Алгафари е член на борда на Българския Институт за Психотелесна Психотерапия..

Свободата да бъдеш

Умеем ли да сме свободни?

Да бъдем или да изглеждаме се опитваме?

Какво, кога и как отнема вътрешната ни свобода?

Как се възражда тя в терапевтичния процес?

Несвободата като форма на защита, но и на духовна арогантност.

Неосъзнатостта – доброволното ни робство към “загрижената” Матрица/Система.

Дългът да сме свободни – висша духовна интелигентност, смелост и вярност към Бог.