Мадлен Алгафари е психолог, психотерапевт, писател, режисьор. Завършила е психология в СУ ‘Св. Климент Охридски’ и следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия. Член на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, член на съюза на учените в България, член на Европейската асоциация по психотелесна терапия, член на Българска Асоциация по Психотерапия. Мадлен Алгафари е член на борда на Българския Институт за Психотелесна Психотерапия..

Автоагресия и самосаботаж

Акценти на темата:

  • Какво означава да сме агресивни към самите себе си – на мисловно ниво, на емоционално ниво, на телесно ниво. От какво зависи тази автоагресивна тенденция?
  • Първичен и вторичен мазохизъм. Автоагресия и депресивност. Връзката със самооценката и емоционалните травми.
  • Защо понякога не осъзнаваме, че сме автоагресивни и се самосаботираме?
  • Кои телесни болести са израз на авоагресия? Как се пораждат?
  • Какви родителски грешки пораждат автоагресия у децата?
  • Как се преодолява самосаботирането?