д-р Мариана Тодорова

Д-р Мариана Тодорова

Мариана Тодорова е доктор по футурология и главен асистент в Института за изследване на обществата и знанието в БАН. Тя е председател на клона в България на „Милениум проджект”-  тинк танк, класиран на 6-то място в  света по иновативност и нови идеи.  Тодорова е била е народен-представител в 43-то народно събрание.

Има специализации в Държавния департамент на САЩ, Харвард Кенеди Скул и Китайската академия за управление. Изнася лекции, има научни публикации и книги по футурология в САЩ.

Готови ли сме за бъдещето?