д-р Мариана Тодорова

Д-р Мариана Тодорова

Мариана Тодорова е доктор по футурология и главен асистент в Института за изследване на обществата и знанието в БАН. Тя е председател на клона в България на „Милениум проджект”-  тинк танк, класиран на 6-то място в  света по иновативност и нови идеи.  Тодорова е била е народен-представител в 43-то народно събрание.

Има специализации в Държавния департамент на САЩ, Харвард Кенеди Скул и Китайската академия за управление. Изнася лекции, има научни публикации и книги по футурология в САЩ.

Готови ли сме за бъдещето?

  • Изкуствен интелект.
  • Превръщане на човека в биологичен алгоритъм.
  • Сливане на религия, икономика и политика в едно.
  • Разширена реалност.
  • Безпилотни коли.
  • Повече от двама родители.
  • 3D и 4D принтери и холограми във всекидневието.
  • Експоненциално развитие на медицината и удължаване на живота.

Това не са понятия от киното, а от нашето бъдеще, за което футуролозите вече правят детайлни прогнози. Футурологията разкрива стабилните и променящите се направления – известни още като трендове и така очертава контурите на бъдещето. Изследванията на бъдещето оценяват и подреждат събитията според степените на възможност и вероятност.

Д-р Мариана Тодорова е един от учените от Института за изследване на обществата и знанието към БАН, чрез които бъдещето е все по-близо. В лекцията ще бъдат засегнати много от доминиращите и определящи трендове на бъдещето.