д-р Мариана Тодорова

Д-р Мариана Тодорова

Мариана Тодорова е доктор по футурология и главен асистент в Института за изследване на обществата и знанието в БАН. Тя е председател на клона в България на „Милениум проджект”-  тинк танк, класиран на 6-то място в  света по иновативност и нови идеи.  Тодорова е била е народен-представител в 43-то народно събрание.

Има специализации в Държавния департамент на САЩ, Харвард Кенеди Скул и Китайската академия за управление. Изнася лекции, има научни публикации и книги по футурология в САЩ.

Човешкото бъдеще - възможности и заплахи

На какво са израз новите технологии? Защо те са само илюзия за нов етап от човешката еволюция? Какви хоризонти могат да ни дадат те и необходима ли е и възможна ли е изобщо граница, която да поставим пред тях? Ще платим ли цена за това и дали тя няма да е нашата собствена човешка същност?

Какво ни чака след разчитането на генома, ерата на дълголетието, безсмъртието и изкуствения интелект? Опит да отговори на тези екзистенциални въпроси ще даде футурологът д-р Мариана Тодорова.