Ние сме Мария Стайкова и Неда Алкалай, и през 2014 г. създадохме Ментор Коучес с мисията да дадем своя принос за постигане на високи стандарти в коучинг професията. Ние работим с успешни хора, стремящи се към професионално съвършенство и израстване, като ги провокираме да разгърнат уверено своя коучинг талант.

Ние сме професионални акредитирани коучове и сертифицирани ментори от Международната Коучинг Федерация (ICF), автори и водещи на сертификационната обучителна и менторска програма „ПУЛСът на Коучинга“. Програмата е единственото изцяло българско професионално обучение по коучинг, акредитирано от Международната Коучинг Федерация (ICF), и се базира на 8-те ключови Коучинг Компетенции, дефинирани от ICF. Запознаването и овладяването на компетенциите става чрез достъпен, практичен, и креативен подход, базиран на разработената от Ментор Коучес -„Стълба на коучинг Кометенциите ©“. Програмата използва ефективно съчетание от „ориентиран към решение“ коучинг подход, НЛП (невро-лингвистично програмиране) техники, доказани успешни методи, и иновативни инструменти за повишаване осъзнатостта и мотивацията за действие и развитие.

ПУЛСът на Коучинга е програма разработена в 4 стъпки (Пробуждане, Ускорение, Лекота, Съвършенство), включваща 154 часа, и е с продължителност около 10 месеца. Чрез нея всеки, който иска да се занимава професионално с коучинг, да работи върху личното си развитие, да подобри комуникацията си с околните, да използва коучинг умения в работа си, и да овладее коучинга като един от най-съвременните и ефективни методи за управление и мотивиране на хора и екипи, ще получи цялостен модел и структура за провеждане на въздействащи коучинг сесии, ще овладеете множество техники и подходи, които да прилага гъвкаво в комуникацията си, и ще придобиее професионални коучинг умения.