Д-р Неда Зарева

Неда Зарева

Неда Зарева е симбиоза между научно-изследователска дейност и практически бизнес опит. Тя е бакалавър по психология и магистър и доктор в областта на когнитивна наука. След дълги години академия решава да смени научното поприще с по-практическа дейност и навлиза в полето на бизнеса. Има дългогодишен опит в сферата на мениджмънта и ЧР, а през последните години работи главно като бизнес консултант, професионален медиатор, сертифициран коуч и практик по емоционална интелигентност.

През 2019 излиза първата й художествена книга в тройно съавторство, а година по-късно издава своят самостоятелен роман „7 гласа от тъмното“.

За контакти:

neda.zareva@gmail.com; 0885838384

 

„За мен човек не е съществително, а глагол; той е процес, динамика,  промяна. И понеже първичната задача, кодирана в клетките му е да върви напред, да се развива, за мен е чест и удоволствие да съ-участвам в този процес по начина, по който той ме чувства най-полезна.“

7 гласа от тъмното

ТЪМНОТО... кое е то? Нощта, неизвестността, страха, неяснотата, недоверието... и още много, но ТЪМНОТО, за което искам да разкажа аз е метафора на собствения ни страх от самите себе си. Онзи страх, който цял живот старателно игнорираме; правим се, че не е там, че го няма.

ТЪМНОТО, за което искам да разкажа е също метафора за нашата слепота. Онази „кокоша“ слепота, която проявяваме по отношение на душата си, живеейки с илюзията, че нашето Себе е единствената ни форма на проявление. Това е измамно, а честността към нас самите е едно от най-тежките изпитания в живота.

А кои са гласовете? Гласовете, които обитават ТЪМНОТО са онези отхвърлени от нас по една или друга причина части, които не желаем да видим. Те са истински, живи и имат нужда от внимание. Когато не им го дадем, намират начин сами да си го вземат и колкото повече ги отбягваме, толкова повече ни заставят да се занимаваме с тях под една или друга форма. Ще попитате, защо ми е да ви разказвам за гласовете и ТЪМНОТО? Защото считам, че през тях, но и през мен вие ще можете да видите себе си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment