Огнян Димов

Д-р Огнян Димов

Фестивал Свободата да бъдеш | XXI издание | 28 октомври 2023 | Интер Експо Център

Перфекционизмът - привилегия или наказание

Живеем в цивилизован свят, който непрекъснато увеличава очакванията към всеки от нас. Това са очаквания за успех на всяка цена. Животът с цели, ориентиран единствено към резултати, може да направи човек удовлетворен, но едва ли щастлив. Щастието е привилегия на интегралната личност, която намира начин да живее всички свои потребности, а не само рационалните измежду тях. Терапевтичната ми работа ми показва недвусмислено, че перфекционизмът е бляскавата страна на скритото и от самите нас депресивно състояния, което носим в себе си. В лекцията ще разгледам причините, които го оформят психологически като водеща мотивация в живота ни, както и пътищата за преодоляване на патологичните моменти в неговите проявления.

Д-р Огнян Димов завършва с отличие Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, а през 1999г. защитава докторска степен по философия и психология. Наясно е, че не може да реализира в България желанието си да завърши психоанализа и в 2000 г. тръгва за Франция, за да учи и практикува професията, която счита за свое призвание.

От 2000 до 2010 г. прави втори докторат по психология, философия и теология в един от най-големите в света изследователски центрове по хуманитаристика с научен ръководител проф. Юта Шерер. Всички тези дипломи му позволяват да завърши специална докторска степен по психоанализа в Университета по психоанализа в Париж с научни ръководители Пол Асун и Юлия Кръстева. Работи в една от централните парижки клиники като клиничен психолог и психоаналитик. Член е на Европейската асоциация по психоанализа.

През 2010 г. се връща в България, за да приложи ” тук, наученото там”, както сам се изразява.

 

Свържете се с Огнян

Споделете с приятели

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email