Огнян Димов

Д-р Огнян Димов

Фестивал Свободата да бъдеш | XX издание | 22 април 2023 | Интер Експо Център

Посланията на тревожността

“Тревожността е емоционална проява, която обединява хора с различен статут, пол, възраст и националност. Тя е една и съща при отделните личности и техните културни кодове. Същевременно, разделяйки се от страха, с който са близки като емоционални състояния, тревожността задава повече въпроси в днешно време, отколкото дава отговори.

Живеем в несигурно време. Тревожността, която всеки от нас познава добре, отключва в настоящето, благодарение на конкретен повод като  неразрешен емоционален конфликт, травматични сюжети от нашето детство, които не сме преодолели в душите си и осмислили с ума си. Това ще е първата сюжетна линия в моята презентация.

Друга отправна посока на изложението ми ще бъде връзката на тревожността с моралните измерения за всеки от нас, с чувството ни за вина, захранено отново от случилото се в семейния роман, в който сме се оформили като личности, както и  върху връзката й с ценностите, които споделяме и живеем. Особено внимание ще обърна на потиснатите емоционални състояния, като неизживяната и несподелена любов от миналото например и усещането за неудовлетвореност в настоящето.

Ще завърша моята лекция с общ поглед върху видовете тревожност, ще дам примери от терапевтичната ми работа, за да покажа нагледно как всяко настояще е бременно със своето минало, а осъзнаването на психичните процеси, които са се разигравали в душите ни, е пътят към преодоляване на безпокойството и по-свободното ни проектиране в бъдещето като удовлетворени и смислени личности.”

Д-р Огнян Димов завършва с отличие Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, а през 1999г. защитава докторска степен по философия и психология. Наясно е, че не може да реализира в България желанието си да завърши психоанализа и в 2000 г. тръгва за Франция, за да учи и практикува професията, която счита за свое призвание.

От 2000 до 2010 г. прави втори докторат по психология, философия и теология в един от най-големите в света изследователски центрове по хуманитаристика с научен ръководител проф. Юта Шерер. Всички тези дипломи му позволяват да завърши специална докторска степен по психоанализа в Университета по психоанализа в Париж с научни ръководители Пол Асун и Юлия Кръстева. Работи в една от централните парижки клиники като клиничен психолог и психоаналитик. Член е на Европейската асоциация по психоанализа.

През 2010 г. се връща в България, за да приложи ” тук, наученото там”, както сам се изразява.

 

Свържете се с Огнян

Споделете с приятели

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email