Огнян Димов

Д-р Огнян Димов

Фестивал Свободата да бъдеш | XXII издание | 13 април 2024 | Интер Експо Център

Доброто и злото в мен

С темата за доброто и злото в мен искам да подчертая важността на сблъсъка на тези морални категории в нас като начало на съзнателния ни живот. В психоанализата добро и зло са не просто категории на етиката, а лични емоционални състояния, които отразяват начина, по който човек е израснал в семейството си като дете и пътя, по който се е изградил като субект. В процеса на терапевтично лечение тези категории често се противопоставят, взаимодействат и допълват и това е напълно обяснимо и необходимо. Въпросът е как всеки от нас да поддържа напрежението между доброто и злото в себе си, защото само то ни прави осъзнати и цялостни личности.

Д-р Огнян Димов завършва с отличие Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, а през 1999г. защитава докторска степен по философия и психология. Наясно е, че не може да реализира в България желанието си да завърши психоанализа и в 2000 г. тръгва за Франция, за да учи и практикува професията, която счита за свое призвание.

От 2000 до 2010 г. прави втори докторат по психология, философия и теология в един от най-големите в света изследователски центрове по хуманитаристика с научен ръководител проф. Юта Шерер. Всички тези дипломи му позволяват да завърши специална докторска степен по психоанализа в Университета по психоанализа в Париж с научни ръководители Пол Асун и Юлия Кръстева. Работи в една от централните парижки клиники като клиничен психолог и психоаналитик. Член е на Европейската асоциация по психоанализа.

През 2010 г. се връща в България, за да приложи ” тук, наученото там”, както сам се изразява.

Печели награда на Столична библиотека за най-четен автор на научнопопулярна литература за 2023г

Свържете се с Огнян

Споделете с приятели

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email