Огнян Димов

Д-р Огнян Димов

Д-р Огнян Димов завършва с отличие Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, а през 1999г. защитава докторска степен по философия и психология. Наясно е, че не може да реализира в България желанието си да завърши психоанализа и в 2000 г. тръгва за Франция, за да учи и практикува професията, която счита за свое призвание.

От 2000 до 2010 г. прави втори докторат по психология, философия и теология в един от най-големите в света изследователски центрове по хуманитаристика с научен ръководител проф. Юта Шерер. Всички тези дипломи му позволяват да завърши специална докторска степен по психоанализа в Университета по психоанализа в Париж с научни ръководители Пол Асун и Юлия Кръстева. Работи в една от централните парижки клиники като клиничен психолог и психоаналитик. Член е на Европейската асоциация по психоанализа.

През 2010 г. се връща в България, за да приложи ” тук, наученото там”, както сам се изразява.

Парадоксите на любовта

“Темата за парадоксите на любовта включва четири основни посоки.

В първата ще разгледам връзката и конфликта между любовта и страстта в днешно време. Тук ще засегна важния въпрос за любовта като приятелство и любовта отвъд приятелството. Особен акцент ще поставя на необходимостта да се поддържа страстта в едни отношения и какви са начините това да се постига.

Втората насока включва близостта и различието между любовта и сигурността. Можем ли да си позволим да живеем любовта си към другия като чиста емоция? Доколко сигурността в едни отношения – емоционална и материална съхранява близостта между двама.

На трето място ще разгледам как се допълват и как се изключват любовта и агресията; в кой момент желанието за близост става деструктивно за двамата.

Ще завърша с въпроса за връзката и напрежението между любовта и необходимостта от емоционална граница в нея. За финал ще очертая няколко практически възможности за съхранение на любовния елемент в едни отношения, следвайки най-показателните примери от моята терапевтична практика.”