Огнян Димов

Д-р Огнян Димов

Д-р Огнян Димов завършва с отличие Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, а през 1999г. защитава докторска степен по философия и психология. Наясно е, че не може да реализира в България желанието си да завърши психоанализа и в 2000 г. тръгва за Франция, за да учи и практикува професията, която счита за свое призвание.

От 2000 до 2010 г. прави втори докторат по психология, философия и теология в един от най-големите в света изследователски центрове по хуманитаристика с научен ръководител проф. Юта Шерер. Всички тези дипломи му позволяват да завърши специална докторска степен по психоанализа в Университета по психоанализа в Париж с научни ръководители Пол Асун и Юлия Кръстева. Работи в една от централните парижки клиники като клиничен психолог и психоаналитик. Член е на Европейската асоциация по психоанализа.

През 2010 г. се връща в България, за да приложи ” тук, наученото там”, както сам се изразява.

Парадоксите на любовта