Институт ОХ карти–България

OH Cards са метафорични и асоциативни карти. Създадени са над 20 различни колоди, всяка една е разработена от екип професионалисти – художник и психолог, сформирани с оглед на темата и стила. И, разбира се, създателят на картите Мориц Егетмейер, който участва във всяка една колода.

Kартите са красив и лесен за прилагане проективен инструмент, чрез който да свържем мисловния и емоционалния си свят, разумното и творческото начало. Картите представляват смесица между игра и книга. Те са едновременно средство и игра за възрастни и деца от всякаква възраст – подходящи за използване в широк спектър от ситуации, от социална дейност и терапия до семейни игри; от тренинг за работа в екип до създаване на семинари и спектакли. В играта и работата с OH Cards нямат правила, няма победители и победени, няма стратегии, точки и резултати. Следва се единствено етиката на „уважението” към другия, към неговия личен свят и въображение.

Идеята на Мориц Егетмейер е  да изгради мост между изкуството и живота чрез игрови метод за себепознание, индивидуална или групова терапия, арт-терапия, образование, социална работа или просто като настолна игра за семейството и приятелите.

Картите се използват от психолози, арт-терапевти, педагози, HR-и, медиатори, мениджъри, хора на изкуството, дори… фризьори! Прекрасен инструмент за работа в творчески ателиета по изобразително изкуство, театър, танц, творческо писане и т.н.

„Институт ОХ карти – България“ събира екип от специалисти в областта на психологията, образованието и корпоративния мениджмънт, почитатели на изкуството и вярващи в ролята на всяка една личност за духовното израстване на обществото. Нашият екип провежда обучения и лекции за работа с OH Cards; творчески работилници, в които картите са вход към личните ни преживявания и импулс за творчество, както и индивидуални психологически консултации.

Мисията ни е да подпомогнем ефективността и подходите за работа в индивидуалната и груповата практика на професионалисти от помагащите професии Да развием спонтанността и изконния импулс за творчество в нашите клиенти.