Петър Петров

Петър Петров

Петър Петров е психолог по призвание и по образование. През 2006 година е завършил курс по хипноза към Българската Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия (БАХХ), с ръководител Милен Николов. През същата година преживява и своята първа регресия.  Вдъхновен от нея, той веднага започва да води хора в техните минали животи. Петър е помогнал на над 1600 човека в техните пътешествия в минали и бъдещи животи, паралелни реалности, близки и далечни светове и др.

Уеб сайт – http://regresia.weebly.com/

Карма - за причините и следствията

“В нашата съвременна реалност все повече хора забелязват повтарящи се модели в живота им –  случки, взаимоотношения, болестни състояния … Това ги кара да си задават въпроса: „Защо се случва точно на мен?“. В този момент те вече търсят причините за следствията.

На тази лекция си поставям за цел да споделя седемгодишния си опит, наблюдения и знание по отношение на Закона за причината и следствието, наречен „карма“. Ще поговорим за причините, които създават следствия и как да ги забелязваме, разбираме и трансформираме. Ще предложа и методи за освобождаване от кармата. Всичко това ще бъде подкрепено с примери от практиката ми. Ще оставя време да отговоря и на вашите въпроси.”