Петър Петров

Петър Петров

Петър Петров е психолог по призвание и по образование. През 2006 година е завършил курс по хипноза към Българската Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия (БАХХ), с ръководител Милен Николов. През същата година преживява и своята първа регресия.  Вдъхновен от нея, той веднага започва да води хора в техните минали животи. Петър е помогнал на над 2700 човека в техните пътешествия в минали и бъдещи животи, паралелни реалности, близки и далечни светове и др.

Уеб сайт – http://regresia.weebly.com/

Защо ми се случва всичко това?

            “Повече от 10 години помагам на хора да виждат свои минали животи. Почти всички въпроси на хората могат да се сведат до един единствен въпрос: „Защо ми се случва всичко това?“. Много от тях търсят причината във външни фактори /близките хора, системата, правителството, мястото на живеене и т.н./. Други обвиняват себе си за случващото им се.

Нищо не ни се случва без ние да сме го поискали! Няма значение дали е проявено във външния свят или във вътрешния ни свят, ние сме го поискали някога, някъде. Това може да е в този живот, може желанието ни да е от преди. Няма значение, Вселената изпълнява!

Така наречения „външен свят“ е само отражение на вътрешния ти свят. Ако не сме бдителни, нашите мисли мога понякога да материализират „лоши моменти“, които ние определяме като такива, защото те ни разбутват подреденото ежедневие. А може би точно това е тяхната функция? И това е моментът, в който се сещаме за познатия въпрос: „Защо на мен?“ Ще ви разкажа много случаи от практиката ми и разбира се, ще отговоря на вашите въпроси!”

Петър Петров – http://regresia.weebly.com/