проф. инж. Живко Желев

Проф. инж. Живко Желев

Проф. Инж. Живко Желев е първият българин, носител на Азиатската Нобелова награда за мир, получена за приноса му в направление „Иновации“. Завършил е специалност „Високи технологии“ в Гданската политехника, Полша и вече 40 години работи в областта на нанотехнологиите. Той е учен и езотерик, откривател и изобретател, личност с многостранни интереси, преплитащи в едно мистиката на древните познания със свръхреалността на съвременната наука. Притежава 17 златни медала от международни изложения, множество патенти и отличия. Част от патентите му са свързани със свойствата на водата като носител на енергоинформация. Заедно с професор Антон Антонов, десетилетия наред изследват психофизичните характеристики на водата. Тяхната любознателност, неотстъпваща на упоритостта и мъдростта на дедите, ги отвежда към разгадаването на тайните на животворната течност и нейните елементи, които проникват във всичко и ни свързват със света около нас. Около 300 учени от цял свят, определящи себе си за „скептиците в науката“, наричат постигнатото от проф. Антонов и проф.инж. Желев „пробивът на века“.

Кодовете от свещените книги – спасителен ключ за човечеството

В живота на всеки от нас съществуват съдбовни мигове на прозрение, които променят отношението ни към събитията, хората и света. Те са искрата за сътворяване на нова представа за реалността. За проф. Живко Желев и неговия екип това се случва след дългогодишен труд и различни експерименти, довели до разгадаване на кода към тайни послания в свещените книги, дълбоко прикрити зад образите. Сензационното откритие предизвиква бум сред научните среди. Изследователят е удостоен с  наградата на най-високия Световен форум – Среща на върха ООН и златен медал през 2002 година. Следват признания и презентации на най-високо международно ниво. Те отбелязват само началото на поредица от научни открития, необикновени изобретения и иновативни технологии за запис на енергоинформация, получили патенти и златни медали. Новостите са създадени от съчетаването на духовното и материалното, на съвременните високи и нано-технологии  с древните стеганографски традиции. Постиженията са способни да провокират утвърдените модели на мислене и да предизвикат качествен скок в състоянието на жизнената среда.

Как безценната информация от разгадаването на алгоритъма за кодиране на невидими записи в свещените книги се превръща в спасителен ключ за съвременниците? Това е основният въпрос, на който  ще открие отговора всеки, избрал да посети тази лекция от фестивалната програма.