Росица Божкова – Михайлова /Ука/

Росица Божкова

Ука /Росица Божкова – Михайлова / работи повече от 15 години с различни трансперсонални подходи за изследване на човека – регресии, констелации, енергийна психология, хипнотерапия, ребъртинг. Психолог и филолог по образование, автор на книгата “Докато Аз и ти сме едно” за пренаталния период на човека,  преминава през много допълнителни сертификационни обучения и практики, насочени към алтернативни холистични подходи. В своят личен процес пътува и се обучава в Индия, Тайланд, Мексико и Перу, като преминава през йога, даоистки практики, Випассана , шамански церемонии и конференции и множество срещи с просветлени учители и духовни водачи.  През изминалите години има опит с над 1000 регресии и  констелации, като създава и свой метод за работа с минали прераждания чрез констелации. 

Регресии и констелации

Регресии и констелации – пречистване на миналото

Двучасова практика, част от Пролетния JustBe Ритрийт, 4-6 юни, х-л Лион, Боровец

Темата за миналите прераждания и родовата карма напоследък става все по-актуална във връзка с вътрешното разместване на пластовете от последната година. Сенчестите страни, които замитахме под килимчето, вече не искат да стоят там, а да им обърнем внимание и да ги признаем, видим и изцелим. Дългият път на индивидуацията или личностната интеграция, е необходимата предпоставка за глобалния процес по промяна на колективното съзнание, предстоящ в идващата епоха. 

С тази практика ще имате възможност да се свържете със свое минало прераждане и да разберете как да имате достъп до този резервоар от самскари, защо и кога е нужно това и как да правите верификация на информацията. Ще използваме метода на енергийния тест, регресията и констелацията, като ще се запознаете с личните разработки на водещата в тази област. Ще се запознаете повече и с това какво представлява регресията като метод, какво представлява констелацията и как двете могат да се комбинират, за да получим достъп до своето несъзнавано минало.

Също така:

  • Какво представляват травмите от минали прераждания и как ни влияят днес, феноменът “фрагментиране на душата”; 
  • Защо е важно да си съберем фрагментите обратно и как да го направим; 
  • Как избираме семейството, в което да се родим и как семейната душа избира нас; 

За практиката е нужна постелка и одеалце за регресионната част. 

Контакт с Росица Божкова

JustBe Colibri

Росица Божкова е автор на