Д-р Стоян Везенков

Стоян Везенков

Д-р Стоян Везенков е основател на първия частен научно-изследователски Център за приложни невронауки, носещ неговото име. Той е доктор по невробиология от Георг-Август Университет в Гьотинген, Германия; молекулярен биолог (СУ „Св.Климент Охридски“); магистър по ерготерапия от Русенски Университет „Ангел Кънчев“; сертифициран неврофийдбек терапевт от Институт по Неврофийдбек в Мюнхен, Германия; в периода 2006 – 2019г. е част от екипа на Югозападен Университет „Неофит Рилски“ – Благоевград като асистент, главен асистент, доцент по неврофизиология, а за периода 2017 – 2019г. – Декан на Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт; автор на учебници, книги и статии, участник в международни научни конференции и конгреси на СЗО. От 2010г. развива частна изследователска и терапевтична практика, а през 2018г. основава Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ. (www.neobov.com). Центърът  провежда изследвания, разработва, прилага, разпространява и развива практики и методи от приложните невронауки, с фокус върху биологичната и неврологична обратна връзка (биофийдбек и EEГ неврофийдбек) като ефективни подходи за саморегулация на процесите в човешкия организъм – превенция, промоция на здраве, невротерапия и невротренинги за върхови постижения.

Проекти на Центъра :

ЕКРАННИ ДЕЦА – кабиенти за оценка и терапия на екранна зависимост www.screenchildren.com

WISE PEOPLE PROJECT – програми за лична и корпоративна ефективност на представянето www.wisepeopleproject.com

СТО ЛЕТА – издателство за научно-популярна литература www.neobov.com/stoleta

 

 

Аз, Хамлет и Царят на джунглата

Човекът е една бягаща пред себе си вселена, която никога не може да се хване сама. Но не спира да опитва. И на всяка крачка от този бяг, ние, човешките същества, сме изправени пред избори, които ни определят, утвърждават, разрушават и формират – и като индивидуалност, и като вид. Как вземаме решение – за крачка, скок или притихване? – невронауката днес обяснява и пренаписва човешкото историческо, културно, религиозно и научно наследство: безапелационно и вълнуващо в своя хуманистичен почерк. Кои са системите в човека и човешкия мозък, участващи във вземането на решения, как комуникират по между си, какво отношение взимат вътрешните и външни стимули, средата и наследството, каква е ролята на биографичния Аз, мисленето, ценностната система, интуицията и чувствата – това е пътешествие по мостовете между безсъзнателното, съзнателното и свръхсъзнанието.

Кой е човекът – Аз, Хамлет или Царят на джунглата?