Стоян Везенков

Д-р Стоян Везенков

От молекулата до работата на мозъка и поведението – д-р Стоян Везенков е молекулярен биолог и доктор по невробиология от Университета в Гьотинген, Германия, който от 15 години изследва възможностите за практическото прилагане на невронауките във всекидневния живот. Ръководител на първия частен Център за приложни невронауки в София. Фокус в работата му е приложната психофизиология и в частност невротренингите с биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек за самостоятелно и безлекарствено справяне с различни функционални нарушения и симптоми, но и като инструмент за личностно развитие посредством оптимизиране на работата на мозъка и тялото като цяло.

Център за приложни невронауки, София, ул. Петър Бонев 4, +359 885 929 995, info@neobov.com,

Развитие на метакогнитивни способности

Представете си да имахме свръхпамет, свръхинтелект и свръхспособности като телекинеза, телепортация, пътуване във времето. Ами ако винаги всеки от нас притежава тези способности, те са присъщи на Живота като цяло на Земята и се случват непрекъснато в тялото ни!?

Да наблюдаваш самия процес на логическото мислене, да мислиш върху самото мислене, да го развиеш, динамизираш, оживиш, да разбереш какво му пречи да се разгърне и защо непрекъснато се самозалъгваме. Кой е и къде е Наблюдателят, който определя качеството и посоката на разума? След като се докоснем и до ирационалното, мълчаливо, символно, образно мислене, отново капан, отново тупик, но какъв?

Какво са метакогнитивните способности и как чрез тях можем да бъдем свободни и здрави?