Д-р Стоян Везенков

Стоян Везенков

От молекулата до работата на мозъка и поведението – д-р Стоян Везенков е молекулярен биолог и доктор по невробиология от Университета в Гьотинген, Германия, който от 15 години изследва възможностите за практическото прилагане на невронауките във всекидневния живот. Ръководител на първия частен Център за приложни невронауки в София. Фокус в работата му е приложната психофизиология и в частност невротренингите с биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек за самостоятелно и безлекарствено справяне с различни функционални нарушения и симптоми, но и като инструмент за личностно развитие посредством оптимизиране на работата на мозъка и тялото като цяло.

Център за приложни невронауки, София, ул. Петър Бонев 4, +359 885 929 995, info@neobov.com

Внимание – екрани!

Свободният, образован, екосъобразно живеещ човек на днешния ден пребивава в несвободния, примитивен и неприроден свят на екраните. 

Как се случи това? – Всички знаем. 

Какви са последиците? Екранната зависимост е подобна на хероиновата, с тази разлика, че не е нито популярна, нито възрастово лимитирана. Започва преди навършена годинка и се среща дори при хора на 80+.

Нарушенията в мозъка и нервната система са толкова значими и мащабни, че се приписват диганози като хиперактивност, дефицит на вниманието, генерализирано разстройство на развитието и аутизъм, фоточувствителна епилепсия – при децата. А при възрастните това са депресия, бърнаут синдром, генерализирана тревожност, фобии и много други психосоматични нарушения.

Колкото по-рано е навлязла екранната дейност в живота на детето, толкова по-големи са пораженията. “ВНИМАНИЕ – ЕКРАНИ!” е тема за екранната зависимост при децата и огромният риск за тяхното здраве и развитие. Тук ще намери отговор и въпросът, който всички си задаваме: “Има ли здравословна употреба на екранни устройства?”