Таня Бояджиева

Таня Бояджиева

Таня Бояджиева е консултант и обучител  по личностни и междуличностни умения, преподавател по Управление на хора в СУ и НБУ.

Личната мисия на Таня е да помага на хората и организациите да развият пълния си потенциал. Тя търси, прилага и активно популяризира иновативни практики, които водят до подобряване на благополучието  на работните места и в личния живот. Таня има над 25 годишен опит като мениджър и управленски консултант. Опитът й включва 5 години  като мениджър ЧР консултиране в Deloitte България и 6 години като завеждащ консултантския отдел на Ernst&Young България. Понастоящем е управляващ директор на консултантската компания  „ТАБ Нео-мениджмънт”. Също така преподава Управление на хора в СУ и НБУ.

Завършила е магистратури по управление и развитие на човешките ресурси и по информатика, има специализация по управление на хора в Япония. Сертифициран консултант е по британския стандарт „Инвеститори в хора”. Таня Бояджиева е основател и първи председател на Българска асоциация за управление на хора и е работила активно през годините за въвеждане на професионален подход в България при управлението на хора. Също така е основател и понастоящем председател на Асоциацията за иновативен мениджмънт STOOS Network България.

 

Позитивната интелигентност

Имате ли усещане че вие или ваши близки бихте могли да постигате повече, ако не ви дърпат назад „вътрешни спирачки“ – саботиращи мисли, водещи до неувереност, несигурност, избухливост, неумение да казвате „не“ в нужните моменти и др.? Искате ли да се научите да разпознавате тези вътрешни саботьори и да ги неутрализирате? Това може да стане чрез прости техники, базирани на открития и постижения в  неврологията, позитивната психология и тренинга.

Позитивната интелигентност не е позитивно мислене, а метод, разработен от станфордския професор Ширзад Шамин. Помага ни да разберем по-добре себе си и най-вече да премахнем пречките пред развитието на пълния ни потенциал.  Техниките, които ще бъдат представени, са  кратки упражнения, които се правят за секунди, но имат доказано дълбоко положително въздействие. Те са лесни  за научаване и практикуване и могат да се вграждат  в забързания ни живот, без да е необходимо да отделяме специално   време за тях. Ако ги прилагате често и редовно, може да очаквате, че:

- ще имате по-добър контрол над негативните си емоции

- ще се възстановявате по-бързо от разочароващи преживявания

- ще сте по-уверени и решителни

- ще се повиши усещането ви за щастие и вътрешно спокойствие