Татяна Рулко - Свободата да бъдеш

Татяна Рулко

Татяна Рулко е родена на границата с Китай, град Хабаровск – Русия. Завършва актьорско майсторство в Русия, но стечение на обстоятелствата я води към Международна академия, създадена от най-известните руски психолози. В тази работилница за иновативни умове и идеи Татяна Рулко учи 7 години. Идвайки в България в стремеж да навлезе по-дълбоко в разбирането за Аза и да опознае законите, управляващи процеса на взаимоотношенията, завършва „Социална работа“ в Бургаски свободен университет. По-късно започва да изучава източни учения в Индийска академия по будистки практики с наследствения будиски учител Кемпо Рамеш.
15г години е председател на Асоциация „Детство за децата“, където разработва тренинги, специално адаптирани за деца, лишени от родителски грижи.
В началото на  2014 г. създава първия в България Център за интегрално неформално образование „ТИМ-8“. До момента мотодиката, която се разработва в центъра, се прилага успешно в обученията на над 15 общнини, различни фирми от страната и чужбина и ежеседмични интегрални тренинги за деца и възрастни.

Цената на щастието