Трансформика Коучинг

Трансформика Коучинг създава инструменти, подпомагащи личностното развитие на хора, екипи и организации, включително ангажираността им със самостоятелно генериране на идеи, решения и стратегии. Трансформика Коучинг Карти представляват изпитана и валидирана аранжировка от над 300 съдържателни въпроса, систематизирани и разпределени в 32 професионални и житейски теми като Справяне със Стрес, Целеполагане, Работа в екип, Взимане на решения, Кариерно Развитие, Здраве, Отношения, Прошка, и много други. Всяка карта въплъщава мини коучинг сесия, целяща да доведе до генериране на план за постигане на желаната цел и/или резултат.

Комплекта от Карти идва с бонус от 60 позитивни утвърждения. Това са кратки положителни твърдения, с които могат да бъдат заменени негативни вярвания, възпрепятстващи отключването на цялостния потенциал на човек и/или екип.

Картите могат да бъдат използвани без никакъв предварителен опит. Използването им е възможно в екип, под формата на сесия или игра; със супервайзър; с приятел или индивидуално.

Иновативността на модела на Трансформика Коучинг Карти е свързан с обединяването на вече съществуващи знания и инструменти от сферата на Приложната Психология, Социология, Философия, Мениджмънт, Лидерство и Коучиг; тяхното интерпретиране и представянето им в обобщен, олекотен и подреден формат за лесна и масова употреба.

https://www.transformika.org/