Вирджиния Йовчева

Вирджиния Калчева

Визионер и любител на красотата в думите, който изключително умело знае как да борави със словото и това е причината нейният професионален и личен път да е минал през редица проекти, свързани с представяне и разглеждане в дълбочина на теми от изкуство, култура, философия и естетика във формиране начина ни на живот.

Тя е автор на проекта "Дуенде" и има редица участия, като съводещ и редактор "В часа на синята мъгла", както и много самостоятелни изяви, където говори по богат набор от теми, касаещи дълбочината и по-доброто разбиране на това кои сме, как се изразяваме и какво носи онова изящество, яснота и лекота в говоренето.

В началото бе словото… /За силата на думите/

"Думите са моето изкуство, моите светлосенки, цвят, мелодия, структура. Думите са сила. И ние сме пазителите на тази сила. Те остават дълго, дори и техният автор вече да не е сред нас. Често проявлението им е мигновено, подобно на безтелесно докосване, което променя съзнание, настроение, дори минали ситуации от живота ни. Със слово можем да създаваме и насочваме нагласите на отделни хора или цели общности. От древни времена до политиката на новото време се помнят речи, които променят историята или създават нова. Думите имат различни вибрации от мислите. Само ако можехте да видите количеството и силата на енергията, която излиза от тях! Те са мощен инструмент и макар и да не разбираме значението им до нас достигат магически формули, които активират или обезсилват процеси. Древните са наричали Бог със 72 имена. Кое е твоето име днес? Това ще проверим с 45 минути словесна магия  и още: ще разберем как въздейства емоционалната интензивност на думите в различните архетипове хора, защо хора, които са близки си говорят на различни езици, как словотвориш ти?

 

Намери кое е твое в този живот, „облечи“ го в подходящите думи, изрази се с истина в пространството и ще бъдеш в точната ситуация с подходящите хора. Защото „В началото бе Словото“, преди него всичко бе пусто и тъмно, след това дойде животът и „животът бе светлина“.